W centrum uwagi 1.  Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy” autorstwa A. Janickiego, J. Klęczkowskiej i M. Menza to najnowocześniejsza pozycja dla uczniów szkół średnich. Jest używana od stycznia 2019 roku i obecnie w najbardziej przystępny i aktualny sposób daje pogląd na temat zagadnień dotyczących ustroju Rzeczpospolitej Polskiej i jej życia społecznego.  

Wiedza o społeczeństwie jako przedmiot szkolny

Wiedza o społeczeństwie to przedmiot przez wielu traktowany drugorzędnie. Jest jednak bardzo ważnym elementem edukacji młodego człowieka. Łączy w sobie elementy historii, socjologii, podstawy ekonomii oraz polityki. WoS jest przedmiotem wprowadzonym do systemu edukacyjnego w latach sześćdziesiątych XX wieku. Od 2019 roku jest obowiązkowy w klasie ósmej szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych. W nauczaniu podstawowym program nauczania WoS dzieli się na części związane z edukacją obywatelską i blok zagadnień ekonomicznych, a także dodatkowo zagadnienia rodzinne. Z kolei w szkołach średnich pojawiają się zagadnienia ekonomiczne, politologiczne, a także związane z socjologią, historią oraz prawem.

Co zawiera „W centrum uwagi 1” 

Dzięki nowemu podręcznikowi „W centrum uwagi 1.  Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy” nauczanie wiedzy o społeczeństwie oraz realizacja podstawy programowej są znacznie ułatwione. Wszystko to dzięki bardzo dobrej konstrukcji układu treści, a także wprowadzeniu licznych schematów oraz tabel.

W zawartości podręcznika można dostrzec następujące elementy:

– Interesujące przykłady nawiązujące do życia codziennego,

– Atrakcyjne rozwiązania graficzne,

– Podsumowania, znacznie ułatwiające uczniom wykonywanie samodzielnych powtórek,

– Analizy danych statystycznych,

– Analizy tekstów naukowych oraz publicystycznych,

– Liczne przykłady z przekazów medialnych,

– Pełny tekst Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej,

– Ćwiczenia.

Wszystko to wpływa na wzbudzanie uczniów zainteresowanie wiedzą o społeczeństwie. Dzięki przystępnej formie i układowi treści uczniowie mogą rozwijać przydatne w życiu umiejętności przedmiotowe. Na skutek licznie zamieszczonych w podręczniku ćwiczeń uczniowie uczą się dyskutować. Podręcznik jest wydany bardzo estetycznie, co także znacznie podnosi jego wartość. Jest projektem ciekawym i wykonanym adekwatnie do współczesnych czasów i potrzeb zarówno uczniów, jak i nauczycieli. W sposób bardzo interesujący przybliża uczniowi stosunków społecznych i politycznych, łącząc je umiejętnie z historią oraz ekonomią.