Szkolne bestsellery wydawnicze!

Biografie, poradniki, fantasy, historyczne, romanse i kryminały

Tag: podręcznik

„W centrum uwagi 1. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy” – omówienie podręcznika

 W centrum uwagi 1.  Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy” autorstwa A. Janickiego, J. Klęczkowskiej i M. Menza to najnowocześniejsza pozycja dla uczniów szkół średnich. Jest używana od stycznia 2019 roku i obecnie w najbardziej przystępny i aktualny sposób daje pogląd na temat zagadnień dotyczących ustroju Rzeczpospolitej Polskiej i jej życia społecznego.  

Wiedza o społeczeństwie jako przedmiot szkolny

Wiedza o społeczeństwie to przedmiot przez wielu traktowany drugorzędnie. Jest jednak bardzo ważnym elementem edukacji młodego człowieka. Łączy w sobie elementy historii, socjologii, podstawy ekonomii oraz polityki. WoS jest przedmiotem wprowadzonym do systemu edukacyjnego w latach sześćdziesiątych XX wieku. Od 2019 roku jest obowiązkowy w klasie ósmej szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych. W nauczaniu podstawowym program nauczania WoS dzieli się na części związane z edukacją obywatelską i blok zagadnień ekonomicznych, a także dodatkowo zagadnienia rodzinne. Z kolei w szkołach średnich pojawiają się zagadnienia ekonomiczne, politologiczne, a także związane z socjologią, historią oraz prawem.

Co zawiera „W centrum uwagi 1” 

Dzięki nowemu podręcznikowi „W centrum uwagi 1.  Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy” nauczanie wiedzy o społeczeństwie oraz realizacja podstawy programowej są znacznie ułatwione. Wszystko to dzięki bardzo dobrej konstrukcji układu treści, a także wprowadzeniu licznych schematów oraz tabel.

W zawartości podręcznika można dostrzec następujące elementy:

– Interesujące przykłady nawiązujące do życia codziennego,

– Atrakcyjne rozwiązania graficzne,

– Podsumowania, znacznie ułatwiające uczniom wykonywanie samodzielnych powtórek,

– Analizy danych statystycznych,

– Analizy tekstów naukowych oraz publicystycznych,

– Liczne przykłady z przekazów medialnych,

– Pełny tekst Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej,

– Ćwiczenia.

Wszystko to wpływa na wzbudzanie uczniów zainteresowanie wiedzą o społeczeństwie. Dzięki przystępnej formie i układowi treści uczniowie mogą rozwijać przydatne w życiu umiejętności przedmiotowe. Na skutek licznie zamieszczonych w podręczniku ćwiczeń uczniowie uczą się dyskutować. Podręcznik jest wydany bardzo estetycznie, co także znacznie podnosi jego wartość. Jest projektem ciekawym i wykonanym adekwatnie do współczesnych czasów i potrzeb zarówno uczniów, jak i nauczycieli. W sposób bardzo interesujący przybliża uczniowi stosunków społecznych i politycznych, łącząc je umiejętnie z historią oraz ekonomią.  

Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy” to podręcznik stanowiący pierwszą część serii przeznaczonej do nauki geografii w liceum ogólnokształcącym oraz technikum na poziomie podstawowym. Jego autorami są Roman Malarz i Marek Więckowski. Wydany został nakładem wydawnictwa Nowa Era, które od bardzo wielu lat specjalizuje się w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych na użytek szkolny. Podręcznik przeznaczony jest dla absolwentów ośmioklasowych szkół podstawowych, a więc jest zgodny z najnowszą podstawą programową wprowadzoną po niedawnej reformie edukacji. Potwierdza to numer dopuszczenia przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego: 983/1/2019. 

Treść podręcznika

„Oblicza geografii 1” to podręcznik mający na celu łagodne wprowadzenie uczniów w naukę geografii na poziomie szkoły średniej. Jest on napisany z myślą o poziomie podstawowym, a więc obowiązkowym dla wszystkich uczniów. Zawiera zagadnienia związane z szeroko pojętą geografią fizyczną w skład której wchodzą modele możliwego ukształtowania powierzchni, rodzaje morskich wybrzeży czy też formy powstałe w wyniku działania lodowców. Uczeń zrozumie dokładnie różnice między erozją a akumulacją. Nie straszne mu też będą procesy krasowe, pasaty i monsuny, a także skutki obiegowego i obrotowego ruchu Ziemi. Podręcznik zawiera też część treści związanych z matematyczną częścią geografii: obliczanie czasu słonecznego w różnych częściach świata oraz określenie szerokości i długości geograficznej. Publikacja zawiera też przydatne i praktyczne informacje kształcące umiejętności pracowania z mapą turystyczno-topograficzną.

Podręcznik w służbie ucznia

Podręcznik został stworzony w taki sposób, aby jak najbardziej ułatwić uczniowi skuteczną naukę. Najważniejsze kwestie zostały pogrubione, co pozwala łatwo zorientować się, które treści są priorytetowe i przeznaczone do opanowania w pierwszej kolejności. Całość została przedstawiona w przystępnym języku, przystosowanym do wieku odbiorcy. Różnorodne formy przekazu, wielość pomocnych infografik i rysunków oraz kolorowe zdjęcia zainteresują ucznia geografią, a także pozwolą szybciej opanować potrzebny materiał przy użyciu metody skojarzeń. Skuteczne przygotowanie do sprawdzianów okresowych gwarantuje umieszczana na końcu każdego rozdziału sekcja „Sprawdź, czy umiesz!”. Tego typu ćwiczenia pozwalają uzmysłowić sobie uczniom, gdzie mają jeszcze braki, a które elementy są już dopracowane na satysfakcjonującym poziomie. Na końcu rozdziałów znajdują się także podsumowania, czyli najważniejsze informacje w pigułce doskonale przydające się do powtarzania materiału. Nauczycieli zainteresuje fakt, że ilość treści w jednym temacie dostosowana jest do 45 minut trwania lekcji. 

 

Kopiowanie treści serwisu zabronione © 2019 Szkolne bestsellery wydawnicze!