Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy” to pierwsza część spośród serii podręczników przygotowanej z myślą o nauczaniu biologii w liceum ogólnokształcącym i technikum w zakresie podstawowym, a więc obowiązkowym dla wszystkich uczniów niezależnie od wybranego profilu. Autorami podręcznika są Anna Helmin, Jolanta Holeczek. Publikacja wydana została nakładem wydawnictwa Nowa Era, które od bardzo wielu lat specjalizuje się w tworzeniu przydatnych materiałów na użytek szkolny. Podręcznik został opracowany dla absolwentów ośmioklasowych szkół podstawowych, a więc dopasowany jest już do nowej podstawy programowej. Potwierdza to numer dopuszczenia wydany przez Ministra Edukacji Narodowej: 1006/1/2019.

Zawartość podręcznika

Podręcznik w łagodny i subtelny sposób wprowadza młodego czytelnika w ujęte w podstawie programowej zagadnienia biologiczne. Bardzo dużą rolę poświęca praktyce – chodzi bowiem o to, aby uczeń miał świadomość przydatności zdobywanej wiedzy w życiu codziennym. Podręcznik stawia więc na kształcenie potrzebnych umiejętności. Na podstawie biologicznych procesów i przemyślanych doświadczeń uczeń ćwiczy logiczne myślenie, analizowanie dostępnych danych, wyciąganie poprawnych wniosków oraz łączenia faktów w pasujące ciągi przyczynowo-skutkowe. Skierowanie na praktykę ma też na celu zainteresowanie ucznia biologią i szerzej, ogólnym rozwojem osobistym. Twórcy podręcznika chcieli również uczulić uczniów na piękno przyrody i konieczność dbania o nią przez ochronę środowiska naturalnego i powstrzymywania się od produkowania nadmiernych śmieci. 

Atuty publikacji

Podręcznik powstał w taki sposób, aby jak najmocniej ułatwić uczniowi nabywanie nowych wiadomości i przyspieszyć proces przygotowania się do sprawdzianów i kartkówek. Najważniejsze kwestie pogrubiono wskazując jednocześnie uczniowi kluczowe zagadnienia konieczne do zrozumienia konkretnego zagadnienia. Całość materiału zgromadzono w zgrabnych podsumowaniach, które w czasie powtórki będą nieocenioną pomocą. Warto również podkreślić, że w podręczniku zamieszczono po każdym rozdziale przykładowe ćwiczenia, które będą doskonale spełniać funkcję próbnych sprawdzianów. Wykonując je uczeń ma możliwość o samodzielnym przekonaniu się czy konkretne zagadnienie ma już opanowane, czy należy może poświęcić mu trochę więcej czasu. Ćwiczenia są zresztą kluczowym sposobem skutecznego uczenia się nauk ścisłych, do których należy również w pewnym stopniu biologia. Osobom, dla których te zamieszczone w podręczniku nie są satysfakcjonujące, Nowa Era wyszła naprzeciw publikując karty pracy z zadaniami dedykowanymi dla każdego jednego tematu.