Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy” to podręcznik stanowiący pierwszą część serii przeznaczonej do nauki geografii w liceum ogólnokształcącym oraz technikum na poziomie podstawowym. Jego autorami są Roman Malarz i Marek Więckowski. Wydany został nakładem wydawnictwa Nowa Era, które od bardzo wielu lat specjalizuje się w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych na użytek szkolny. Podręcznik przeznaczony jest dla absolwentów ośmioklasowych szkół podstawowych, a więc jest zgodny z najnowszą podstawą programową wprowadzoną po niedawnej reformie edukacji. Potwierdza to numer dopuszczenia przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego: 983/1/2019. 

Treść podręcznika

„Oblicza geografii 1” to podręcznik mający na celu łagodne wprowadzenie uczniów w naukę geografii na poziomie szkoły średniej. Jest on napisany z myślą o poziomie podstawowym, a więc obowiązkowym dla wszystkich uczniów. Zawiera zagadnienia związane z szeroko pojętą geografią fizyczną w skład której wchodzą modele możliwego ukształtowania powierzchni, rodzaje morskich wybrzeży czy też formy powstałe w wyniku działania lodowców. Uczeń zrozumie dokładnie różnice między erozją a akumulacją. Nie straszne mu też będą procesy krasowe, pasaty i monsuny, a także skutki obiegowego i obrotowego ruchu Ziemi. Podręcznik zawiera też część treści związanych z matematyczną częścią geografii: obliczanie czasu słonecznego w różnych częściach świata oraz określenie szerokości i długości geograficznej. Publikacja zawiera też przydatne i praktyczne informacje kształcące umiejętności pracowania z mapą turystyczno-topograficzną.

Podręcznik w służbie ucznia

Podręcznik został stworzony w taki sposób, aby jak najbardziej ułatwić uczniowi skuteczną naukę. Najważniejsze kwestie zostały pogrubione, co pozwala łatwo zorientować się, które treści są priorytetowe i przeznaczone do opanowania w pierwszej kolejności. Całość została przedstawiona w przystępnym języku, przystosowanym do wieku odbiorcy. Różnorodne formy przekazu, wielość pomocnych infografik i rysunków oraz kolorowe zdjęcia zainteresują ucznia geografią, a także pozwolą szybciej opanować potrzebny materiał przy użyciu metody skojarzeń. Skuteczne przygotowanie do sprawdzianów okresowych gwarantuje umieszczana na końcu każdego rozdziału sekcja „Sprawdź, czy umiesz!”. Tego typu ćwiczenia pozwalają uzmysłowić sobie uczniom, gdzie mają jeszcze braki, a które elementy są już dopracowane na satysfakcjonującym poziomie. Na końcu rozdziałów znajdują się także podsumowania, czyli najważniejsze informacje w pigułce doskonale przydające się do powtarzania materiału. Nauczycieli zainteresuje fakt, że ilość treści w jednym temacie dostosowana jest do 45 minut trwania lekcji.